• Gợi ý từ khóa:
  • Gel dưỡng da Creal, Túi giặt magchan, Enzyme giảm cân

Hướng dẫn Kênh Đối Tác

1. Đăng Ký

Các bạn truy cập vào trang chủ Jaly.vn chọn mục "Đối Tác Affiliate" chuyên trang dành cho đối tác sẽ hiện ra.


Trang chủ Affiliate

Chọn " Đăng Ký" một cửa sổ đăng ký sẽ hiện ra. Bạn điền đầy đủ thông tin bao gồm thông tin cá nhân, Thông tin Đăng nhập, Thông tin tài khoản Ngân Hàng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin Chọn "Trở thành Đối tác" hoặc "Đăng Ký" hoặc "Khởi tạo"

Trang đăng ký đối tác

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ gọi lại cho bạn để xác nhận thông tin. Sau khi xác nhận thành công và đủ điều kiện trở thành Đối Tác của JALY tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.

2. Đăng Nhập

Sau khi đã đăng ký thành công và được kích hoạt hệ thống sẽ gửi email thogn6 tin tài khoản kích hoạt của bạn bao gồm: ID đăng nhập, Đường link bạn tiến hành mua hàng.

Để tiến hành đặt hàng bạn truy cập vào website bằng đường link trang mail gửi và đặt hàng bình thường. Xem hướng dẫn đặt hàng

Bạn có thể lấy link cho đối tác bằng cách nhấp vào nút " Lấy Link Đồi Tác " một popup sẽ hiện lên bạn coppy đường link đối tác của bạn.
Để vào trang quản trị đơn hàng trên màn hình trang chủ Affiliate http://jaly.vn/pages/affiliate bạn chọn "Đăng Nhập".

Điền thông tin đăng nhập bao gồm email và mật khẩu-> đăng nhập thành công bạn sẽ vào trang quản lý đơn hàng dành cho đối tác.

Bao gồm các chức năng

Trang quản trị của cộng tác viên

1. Thông tin thanh toán

Hiển thị toàn bộ thông tin thanh toán cho chủ Cửa hàng cho cộng tác viên.

Bao gồm các thông tin:

- Doanh thu chưa thanh toán

- Tổng doanh thu

- Doanh thu chưa thanh toán.

- Đồng thời biết được lịch sử thanh toán của chủ cửa hàng cho Cộng tác viên ( thời gian nào, thanh toán bao nhiêu với số but ký nào ...)

2. Thông tin tài khoản

- Nơi thay đổi, chỉnh sửa thông tin của cộng tác viên.

- Thông tin liên hệ

+ Họ và tên

+ Số điện thoại

+ Địa chỉ

- Thông tin về affiliate

+ Mã giới thiệu ( chủ cửa hàng cài đặt )

+ Liên kết giới thiệu bạn bè ( Cộng tác viên dùng liên kết này để chia sẻ, giới thiệu). Liên kết này được tự động tạo dựa vào mã giới thiệu.

- Thông tin đăng nhập

+ Email ( Email đăng ký với chủ cửa hàng nên không thay đổi được )

+ Mật khẩu hiện tại

+ Mật khẩu mới

+ Xác nhận lại

- Thông tin thanh toán

+ Tên ngân hàng và chi nhánh

+ Số tài khoản

+ Tên chủ tài khoản

+ Chứng minh nhân dân.

3. Quản lý đơn hàng

- Trang danh sách đơn hàng, ở đây các cộng tác viên sẽ quản lý toàn bộ đơn hàng mà mình bán được:

+ Thời gian tạo đơn hàng

+ Thông tin khách hàng

+ Tổng tiền của đơn hàng

+ Tiền chiết khấu

+ Mã đơn hàng

- Theo dõi trạng thái thanh toán của đơn hàng:

+ Đã thanh toán

+ Đã thanh toán

+ Đã hoàn tiền

+ Huỷ

+ Chưa thanh toán

- Theo dõi trạng thái Chiết khấu

+ Huỷ

+ Chờ duyệt

+ Đã duyệt

+ Không

+ Không có trạng thái chiết khấu

- Thanh tìm kiếm đơn hàng theo:

Mã đơn hàng

+ Email khách hàng

+ Tên khách hàng

+ Số điện thoại khách hàng

+ Mã sản phẩm

- Bộ lọc tìm kiếm nâng cao

+ Thời gian ( từ ngày đến ngày )

+ Các trạng thái chiết khấu

* Không có chiết khấu

* Đã duyệt

* Huỷ

* Chờ duyệt

+ Các trạng thái thanh toán

* Chưa thanh toán

* Đã thanh toán

* Đã hoàn tiền

* Đã huỷ

- Trang chi tiết đơn hàng, để vào trang chi tiết đơn hàng cộng tác viên sẽ nhấp vào mã đơn hàng tương ứng.

- Tại đây cộng tác viên có thể thấy được nội dung chi tiết đơn hàng

+ Thông tin giao hàng

+ Thông tin khách hàng

+ Chi tiết đơn hàng

+ Khu vực xử lý đơn hàng

+ Việc xử lý đơn hàng ( xác thực, thanh toán, giao hàng ) chủ cửa hàng sẽ tự cập nhật và xử lý.

4. Lịch sử chiết khấu

- Phần nãy sẽ hỗ trợ cộng tác viên đối soát với những giao dịch và xác nhận về các khoản tiền của 2 bên.

- Bất kỳ một cập nhật đơn hàng ảnh hưởng đến doanh thu của cộng tác viên sẽ được ghi nhận tại đây.

- Duyệt chiết khấu cho đơn hàng: Doanh thu được ghi nhận cộng dồn cho cộng tác viên

- Chủ cửa hàng thanh toán cho cộng tác viên: Doanh thu của cộng tác viên sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng mà chủ cửa hàng vừa thanh toán.

 

Màn hình chính trang quản lý đơn hàng dành cho đối tác

Jaly Trading Co.,ltd
Jaly Trading Co.,ltd
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn